ایول بوگاتی ویرون مخصوص ps3 رو عشق است! من عاشق این ماشینم. در ضمن تو هات پرسوت هم نمیشد تیون کرد نهایت رنگ رو تغییر میدادید اما عملا مهم نبود و بازی بسیار لذت بخش بود ...