برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: 4900_01_sapphire_radeon_hd_7950_3gb_vapor_x_oc_with_boost_video_card_review.png
مشاهده: 18
حجم: 45.7 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: 4900_20_sapphire_radeon_hd_7950_3gb_vapor_x_oc_with_boost_video_card_review.jpg
مشاهده: 22
حجم: 65.1 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: 4900_21_sapphire_radeon_hd_7950_3gb_vapor_x_oc_with_boost_video_card_review.jpg
مشاهده: 22
حجم: 68.2 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: 4900_22_sapphire_radeon_hd_7950_3gb_vapor_x_oc_with_boost_video_card_review.jpg
مشاهده: 18
حجم: 70.0 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: 4900_23_sapphire_radeon_hd_7950_3gb_vapor_x_oc_with_boost_video_card_review.jpg
مشاهده: 20
حجم: 66.0 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: 4900_24_sapphire_radeon_hd_7950_3gb_vapor_x_oc_with_boost_video_card_review.jpg
مشاهده: 20
حجم: 70.6 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: 4900_25_sapphire_radeon_hd_7950_3gb_vapor_x_oc_with_boost_video_card_review.jpg
مشاهده: 16
حجم: 72.0 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: 4900_26_sapphire_radeon_hd_7950_3gb_vapor_x_oc_with_boost_video_card_review.jpg
مشاهده: 19
حجم: 65.0 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: 4900_27_sapphire_radeon_hd_7950_3gb_vapor_x_oc_with_boost_video_card_review.jpg
مشاهده: 20
حجم: 69.7 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: 4900_28_sapphire_radeon_hd_7950_3gb_vapor_x_oc_with_boost_video_card_review.jpg
مشاهده: 17
حجم: 66.7 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: 4900_40_sapphire_radeon_hd_7950_3gb_vapor_x_oc_with_boost_video_card_review.jpg
مشاهده: 20
حجم: 41.2 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: 4900_41_sapphire_radeon_hd_7950_3gb_vapor_x_oc_with_boost_video_card_review.jpg
مشاهده: 16
حجم: 40.3 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: 4900_42_sapphire_radeon_hd_7950_3gb_vapor_x_oc_with_boost_video_card_review.jpg
مشاهده: 18
حجم: 38.3 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: 4900_1234_sapphire_radeon_hd_7950_3gb_vapor_x_oc_with_boost_video_card_review.png
مشاهده: 17
حجم: 96.7 کیلو بایت

مقایسه کار کرد کارت گرافیکی Sapphire Radeon HD 7950 3GB Vapor-X OC که توسط سایت توین انجام شده رو دراختیار دوستان قرار می دم سعی می کنم که قسمتی رو هم ترجمه اضافه کنم البته فکر می کنم که نمودارها و امتیاز پایانی که این سایت معتبر داده گویای کیفیت اون هست