سلام به همه دوستان گل.

دوستان عزیز یکعدد مودم N120 Linksys دارم می خوام بفروشم.

گارانتیش تموم شده ولی کاملا تمیزه و سالمه ، حتی برچسب روش کنده نشده.

دیگه فکر نکنم این برند نیاز به تعریف داشته باشه.

لینک مشخصات:
http://homesupport.cisco.com/en-mea/...teways/WAG120N

این هم عکس تقدیم شما دوستان عزیز:قیمت پایه رو 90 می ذارم