""lمتن رو حذف کردم- چون جواب نگرفتم-میخوام پست جدا بزنم- برای اینکه اخطار تکراری بودن نگیرم"