بچه ها از این سایت اسپیکر خونگی می شه خرید یا نه ؟ خودشون رو بهترین مرکز خرید اسپیکر خانگی می دونن؟
https://hamkaromdeh.com/product-cate...d9%81%d8%aa-s/