MSI یک آپدیت بایوس جدید برای مادربردهای Z790 و B760 خود منتشر کرده است که امکان غیرفعال کردن قابلیت CEP اینتل را می‌دهد. با این کار می‌توان افزون بر افزایش کارایی پردازنده‌های ضریب بسته، از کاهش دما نیز برخوردار شد. جزئیات را در ادامه خبر بخوانید.CurrentExcursion Power (به اختصار: CEP) یک قابلیت در پردازنده‌های نسل چهاردهمی اینتل است که از طریق مادربرد اعمال می‌شود. این قابلیت یک کارکرد ساده دارد و آن جلوگیری از افت پایداری پردازنده به دلیل ولتاژ ناکافی است.


مشکل اینجاست بررسی‌ها و تجربه خریداران نشان می‌دهد فعال بودن CEP به معنای ولتاژ دهی بیشتر به پردازنده است که باعث افزایش دما و هم زمان افت کارایی به دلیل تأثیر منفی دما بر فرکانس بوست می‌شود.


کاهش دما و افزایش کارایی با غیرفعال کردن CEP اینتلخوشبختانه MSI در آپدیت جدید بایوس یا به طور دقیق‌تر فرمویر مادربردهای Z790 و B760 خود، امکان غیرفعال کردن قابلیت CEP را فراهم کرده است. بررسی‌های مهندسان MSI نشان می‌دهد با غیرفعال کردن CurrentExcursion Power می‌توان به کارایی بهتر و دمای پایین‌تر با پردازنده‌های غیر K نسل چهاردهمی دست پیدا کرد.


تا پیش از این امکان غیرفعال کردن CEP تنها برای پردازنده‌های ضریب باز (K) وجود داشت، بنابراین با آپدیت بایوس جدید مادربردها می‌توان از کارایی بهتر و دمای پایین‌تر با پردازنده‌های غیر K نسل چهاردهمی اینتل برخوردار شد.
هنگامی که قابلیت CEP فعال باشد و پردازنده از ولتاژ کافی بهره‌مند نشود، کارایی آن افت چشمگیری پیدا می‌کند. همچنین تلاش به ای آندرولت کردن پردازنده با وجود CEP فعال شاید باعث کاهش جزئی دما شود، اما کارایی به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد. از همین رو غیرفعال کردن قابلیت CEP مزایای قابل توجهی شامل کاهش دما و جلوگیری از Throttling نایش از دما دارد.


آپدیت جدید بایوس مادربردهای MSI هم چنین به اصلاح ولتاژ پردازنده‌های اینتل و کاهش کرش کردن مدل‌های نسل سیزدهمی در بازی‌ها کمک می‌کند.

شما می‌توانید آپدیت مخصوص مادربرد خود را از صفحه اختصاصی آن بر روی وب سایت MSI دانلود کنید.