سلام دوستان اگر امکانش هست از پشت بردهای پاور gp1035 رو میخواستم
پاور رو دادم تعمیر ولی چنتا از قطعه هاش و برداشتن و میخوام بدونم شماره هاشون چیه تا بتونم جایگزین بکنم
ممنون