سلام دوست یه 4 کاره دورو با ظرفیت بالای کاتریج میخوام . چه دستگاهی رو پیشنهاد میدید ؟