سلام اساتید محترم خسته نباشید
من یه چند روزی هست مودمم یه دفعه اون چراغی ک مربوط رانژده خط تلفن هست میرتش و دوبار بر میگرده نگاه میکنی باز ده دقیقه دیک همینجور تکرار مکیشه وقتی خاموشش میکم بعد مثلا بعد ده دقیقه ربع ساعت بعد روشنش میکنم مدت زمان بیشتری وصل میمونه تا اینکه دوباره اون چرا مربوط به رانژده برتش باز همینطور مدت کوتاهی وصل میمونه قطع میش تا باز مدتی خاموشش کنم
میخواستم ازتون بپرسم مشکل چیه ؟ممنون