آهان
پس
این عمل یجور دور ریختن پول میشه
بازم ممنون