باسلام خدمت عزیزان
خریدار cpu amd dual core x2 +6000 socket Am2
هستم خیلی لازم دارم سالم باشه به هیچ وجه کارای سنگین باش نشده باشه اگه کسی داشت خریدارم قیمت هم 50000