سلام

این کامپیوتر ها "ترجیحا یک جا" و در صورت درخواست به صورت تکی به فروش میرسد.
تماس تلگرام:
AminUN۱


یک سویچر شبکه ۸ تایی دی لینک + سویچر ۴ تایی
چند عدد میز کامپیوتر

سیستم های زیر که هر دو سه ماه یک بار هواگیری می شدند .

مانیتور سیستم ها همه LG هستند.
#7
+AMD SEMPRON PROCESSOR 3000+ 1.81 GHRZ palermo E
+MB gigabyte m1689D
+RAM 512 MB ddr1 kingmax sdram
+VGA GEFORCE FX 5200
+HDD 81GB Maxtor 2mb
+LG flatron ez t710bh
+Flopy disk
+MOUSE KEEY BOARD
+CASE PASCAL


#6
+ASUSTEK P5P41T LE Intel g41
+PENTIUM DUAL CORE E5700 3.00 GHRZ lga 775
+RAM 2 GB Kingston ddr2 sdram
+VGA G FORCE 9600gt gddr3
+HDD 500 sata6 gb/s 16mB
+CRT LG flatron ez t730bh
+MOUSE KEEYBORAD
+CASE CARBON
+POWER GREEN


#5
+Gigabyte 965p_s3
+Intel Pentium d 945 PENTIUM (R) D CPU 3.40 GHRZ
+RAM 2 GB ddr2 Kingston
+Nvidia GeForce 210 1GB ddr2
+HDD 41 gb Maxtor 2mb
+MOUSE
+KEYBOARD MEVA GAMING
+CRT LG t720 fb
+CASE

#4
+HDD 40 GB
+AMD ATHLON X2 DUAL CORE 4800+ 2.40 GHRZ
+RAM 2 GB
+VGA GEFORCE 210 1GB
+CRT LG
+CASE PASCAL
+MOUSE KEEYBOARD


#3
+HDD 500 GB 16 mb sata 6 gb/s
+DUAL CORE E5700 3.00 GHRZ lga 775
+RAM 2 GB ddr2 kingston
+VGA 9400 GT 1 GB ddr2
+CRT LG
+MOUSE KEEY BOARD
+POWER GREEN
+MB ASUS P5P41T LE

#2
+VGA 9500 GT 1GB
+MB GIGA M52L S3
+AMD ATHLON DUAL CORE 4800+ 2.51 GHZ
+RAM 2 GB
+HDD 160GB
+CRT LG
+MOUSE KEY BOARD

+++++ دو عدد کیس خوب دیگر هم هست که رم ندارن فکر کنم قابل تحویل هستن که وقت نکردیم بررسی کنیم ، و چند عدد مانیتور که فکر کنم قابل تعمیر باشن . اگر با کسی به توافق برسیم این دو سیستم هم هست.

تصاویر دیگر:
http://uupload.ir/files/l1bt_mag_1.jpg
http://uupload.ir/files/s7se_mag_2.jpg
http://uupload.ir/files/lqlg_mag_3.jpg
http://uupload.ir/files/ihq2_mag_4.jpg
http://uupload.ir/files/4ewt_mag_5.jpg
http://uupload.ir/files/vygd_mag_6.jpg
http://uupload.ir/files/pb4h_mag_7.jpg
http://uupload.ir/files/4grp_mag_8.jpg
http://uupload.ir/files/cnxm_mag.jpg