مرکز پرستاری پارسیان آوید دارای مجموعه گسترده از پرستار بیمار می باشد که برای پرستاری از انواع بیماری ها آموزش دیده اند. برای انواع بیماری کسی که وظیفه نگهداری و مراقبت از بیمار را برعهده دارد را پرستار بیمار می گویند. پرستاری از بیمار به دو صورت انجام می شود اول این که همه می دانیم که نوع پرستار که به استخدام دولت در می آید و در خدمت دولت سرویس رسانی می کند و دوم پرستارانی که به صورت خصوصی در منزل کار می کنند.خانواده ها برای ارتقای سلامتی بیمارشان و هم این که برای بهبود کیفیت زندگی بیمار، پرستار بیمار را به صورت خصوصی در منزل استخدام می کنند و انتظارات خود را از پرستار بیمار مطرح می کنند و در خصوص سلامتی بیمارشان با پرستار بیمار صحبت می کنند. مرکز پرستاری پارسیان آوید دارای پرستاران با تجربه برای رسیدگی به بیمار شما می باشد.