یک مودم ایرانسل tk-2510 دارم میخواستم ببینم راهی هست که از سیمکارت های بجز ایرانسل استفاده کنم؟ مارک این مودم رو کسی میدونه چیه؟