سلام
قبلا یه موس فراسو داشتم حدود 7 سالی دستم بود و سالم و بعد به کسی دادم. برا خودم یه موس دیگه گرفتم بعد چند ماه کلید اسکرول وسط موس مشکل پیدا کرده. میخواستم چند برند و مدل مدل موس خوب سیم دار برای PC معرفی کنید. بی سیم نمی گیرم چون استفادم زیاده و باید مدام باتری عوض کنم. برای گیم نمیخوام، برا کار معمولی میخوام.