سلام بویس مادر بورد ایسوس p۵eرا ابدیت کردم با چن نرم افزار ولی وقتی ریست میشه همیشه این پیام میادchssis intruded....fatal error...system Halted...لطفل کمکم کنید خواستم بویس قبلی را نصب کنم چون قدیمی تر بود نمی شه ایا راهی هست که بویس قبلی را نصب کنم در ضمن اگه باطری روی مادربورد را در بیارم و کلید f۲.را بزنم ویندوز بالا میاد ولی هر بار باید این کار رابکنم با تشکر فراوان