سلام

این گوشی :
http://forums.sakhtafzarmag.com/thre...862#post218862

چند میشه قیمت گذاشت روش؟