سلام استید.ویژگی های خیلی مهم هدفون برام عبارته:
1)امپدانس خیلی بلا و شفافیت صدا
2)قیمت خیلی خوب نسبت به کیفیت
ویژگی های فرعی و نسبتا لازم این هدفون:
1)سبک الکترونیک
2)بیس با کیفیت و بالا
3)پشت بسته و قابل تا شدن
4)درایور هم باشه خوبه