سلام دوستان من میخواستم بدون مزایا و معایب پرینت رهایی که هد همراه کاتریج هست و جوهر افشان هایی که هد جدا هست مانند اپسون