تازه ترین تصاویر ویندوز 10 نسخه موبایل

تصاویر تازه ای با منبع چین در اینترنت انتشار یافته که گفته می شود به ویندوز 10 نسخه موبایل تعلق داشته و اندکی از جزییات این سیستم عامل را با ما به اشتراک می گذارد. یکی از این تصاویر ویندوز را با همان ساختار کاشی گونه نشان می دهد که به دو بخش تقسیم شده و بر بالای یک بخش عنوان “Office” و بر بالای دیگری “Start” قرار گرفته است. ادامه مطلب @};-