سلام .
بنده با استفاده از راهنمایی های سایتهای خارجی و نرم افزار خود ایسوس یعنی ASUS GPU Tweak اقدام به اورکلاک کردن کارت کردم. همه چیز استیبل هست ولی در بازیها بجای روانتر اجرا شدن لگ مشاهده میشود. یعنی در بازی با کارت اور نشده فریم بهتر و بدون لگ میگیرم.
GPU Boost Clock :1046 to 1206
Min GPU Volt.: 987 to 1112
Momory Clock: 6008 to 6326
Power Target :100 to 114
Fan Speed 100%
با تنظیمات پایین تر از اینم مشکل دارم.
پاورش رو با دو کابل مجزا وصل کردم. و تهویه مناسبی هم براش در نظر گرفتم.
بازیهای مورد تست FarCry 4 , Asssassin's Creed Unity