سلام دوستان چند تا کتاب در رابطه با تاریخچه ی پردازنده و مادربرد میخواستم معرفی کنید ... یه کتاب کامل هم در رابطه با شبکه و پروتکل های شبکه معرفی کنید ... فارسی و انگلیسی بودنش فرق نداره ...