بعیده الان بتونی پردازنده خوبی پیدا کنی.

https://www.msi.com/Motherboard/supp...ml#support-cpu
پایین لیست پردازنده ها قوی تر هستن به غیر از سه تای آخر.