پاور سیستم من XFX 750 Black edition است که با کراس 5850 sapphire toxic -3 تا هارد دو تا دی وی دی درایو و... واقعا خوب جواب داده