(( فن استوک اینتل ))
به نظرم باز و بسته کردن فن استوک اینتل از حل مکعب روبیک هم سخت تره!! :emoji_smiley-50:
یعنی باز و بسته کردنش رو میشه بجای باز و بسته کردن اسلحه تو دوره آموزشی سربازی بذارن!!...