آقا آرمین، فکر کنم همینجوری پیش بریم دیگه سخت افزار بدربخوری باقی نمونه :D

هنوز رای نهاییم رو ندادم ، ولی دوستان به همه موارد ایرادی وارد دونستن به جز Backplate. گفتم این قطعه رو هم مورد نقد قرار...