cd dvd
این همه فلش با ظرفیت های بالا اومده هنوز باید از این cdهای زمان دقیانوس استفاده کنیم!!!
سر و صدای درایو موقع خوندن cd بماند!!!
با ناصر جان موافقم. . . . . کلا لپ تاپ یه چیز بیخوده!!!!ازش...