سریعترین کامپیوتر دنیا که توسط شرکت های ژاپنی فوجیتسو و ریکن ساخته شده، “K” نام دارد.
این سوپرکامپیوتر اخیرا آپگرید شده و رکورد خود را شکسته است. این ابر کامپیوتر ۱۰٫۵۱ پتافلاپس سرعت دارد. K دارای...