فکر کنم پکیج هایی هستند که به نسخه اصلی اضافه میشن تا مثلا نقشه به بازی اضافه کنند یا به صورت جدا نصب میشن و ممکنه یک اتفاق مرتبط با داستان بازی در یک زمان دیگر رو روایت میکنه.