با تشکر از جوادجان عزیز من کم کم داشتم پرواز میکردم . واقعا دستخوش ادم سر بدنش هم کلاه میزاره مخصوصا اون (زیر آب نفس بکشید ) ...بدرود