وای وای موهای تنم سیخ شد!
چه باحال!
کاش میشد تایتانیک هم بکشن بیرون از آب=((
مرسی.