داداش سلام به من ربطی نداره اما جای اشتباهی تاپیک زدی مدیران میان جابجا می کنن و کمکت خواهند کرد @};-@};-