19169


ماجرا مربوط می شود به شهری در آرژانتین که اینک پس از حدود ربع قرن، از زیر آب بیرون آمده. این شهر کوچک ساحلی و سابقا گردشگری که Villa Epecuén نام دارد، در 545 کیلومتری بوئنوس آیرس واقع شده...