فعلا فقط وب گردی چون کار دیگه ای نمیتونم باهاش بکنم. برنامه نویسی هم بخاطر ضعف سیستم بیخیال شدم. تابستون یه سیستم سطح بالا میگیرم
CPU : intel celecron 1.7GHz
Ram: 512 ddr2
Vga: 64mb
Hdd: 80 gb
...