این سیستمم:
cpu: core i7 960
main: p6x58 E pro
ram: 3*2 g 1800mhz
vga: nvidia 210 silent
power: green 600w
hdd: 640 g hitachi

من معمولا با کامپیوتر به ترتیب وب گردی ، گوش کردن به موسیقی و...