این جا همه بچه مایه دارن =((

من که یه سیستم ساده دارم شبها روشنه دانلود آف میزنم ولی صداش خیلی زیاده
هر کاری هم باهاش میکنم . اگه چیزی هم جواب نده اجرا نکنه کسی نیست بهم پول بده ارتقا بدم
کیسم...