مگه برا pc هم میاد؟
چون تو بخش رایانه ها گذاشتید می پرسم!!
من عاشق پروازم! من تا نسخه 5 رو بازی کردم!