این نقطه قوت سیستم عامله یا گوشی؟! :-j:-??تصویر خام با تصویر بدون افکت فرق میکنه نوید جان ...

به جز فرمت raw در گوشی های هوشمند همه ی عکس ها مقداری فیلتر گذاری میشن به صورت اتوماتیک.