سلام...کسی اینجا آپدیت upgrade هارد سیگیت firmware
ST2000DM001 Barracuda

داره...

هاردم رفته تو حالت unallocated میخوام پارتیشن هارو بازیابی کنم