دوست عزیز از اطلاعات مخدوش و عجیب GPUZ !! و این برد که شما عکسش رو گذاشتید ، مشخصه که کارت اونی نیست که ادعا میکنه !!
همونطور که دوستان هم اشاره کردن ، کارت رو دو دستی تقدیم فروشنده کنید و پولتون...