من همه چیم درسته فقط روی sm bus controller علامت تعجب نشسته
راستش اصلا نمیدونم sm bus چیه ولی هر کاری کردم نتونستم این علامت رو ببرم و مشکل رو فیکس کنم
واسه update درایور هم که میزنم یه خورده...