گروه Amanita که بازی خیلی باحاله ماشیناریوم رو ساختن تازگی توی سایتشون تصاویری از پروژه بعدیشون رو گذاشتن که میتونید در زیر تصاویر رو ببینید.
یکی از دوستانم میگفت که این بازی داستان یه سری سبزیجات...