آقا بابت تست هايي كه گذاشتي ممنون ولي چيزي كه تو تايپيك شما بيشتر مشخص بود بحث شخصي شما با بقيه دوستان بود الان اين تايپيك براي مقايسه دوتا اس اس دي بود يا كل كل با دوستان
حيف هست اين كار قشنگ قاطي...