اینم سیستم من
بیشتر گیم بازی میکنم در کنار گیم طراحی هم میکنم ولی در سطح معمولی
MB:ASRocK 890FX Deluxe4
CPU:AMD FX 6200 3.8
VGA:Sapphire 5970 2GB
SSD:corsair 120 GB
HDD:Western Digital 320...