سیستم من :

Intel E8400 3 Ghz
ECS P 35-TA
Memory 2 * 1 800
EVGA GTX 550 Ti OC
H.D.D : جمعا 6.5 ترابایت
Green 530 A-B

برای بازی ، وبگردی ، تماشای فیلم و گوش دادن به موسیقی و تایپ استفاده...