هیولایی به اسم "سیستم من"

829

پردازنده: Intel Celeron 326 - 90nm - 2.5 GHz

مادربورد: Gigabayte 81848 P775-G

رم: DDR 512 MB - 200 MHz