خب وبگردی دیدن فیلم و...کارایی هست که همه انجام میدن
من با این سیستمم کارای فتوشاپ و 3بعدی انجام میدم و شده که 20 ساعت به صورت مدام سیستم رو رندر بوده
خیلی از سیستمم خوشم میاد چون خودم بستمش و با...