من احتمال می دم یه دستگاه برا ساخت یا پخش موسیقی و صوت باشه؟؟؟