سلام
alone wolfe در حال حاظر gtx 480 موجود دارید ؟ اگه اره چه برندی ؟