فناوری DLNA نقش یک Bridge یا پل ارتباطی را انجام می دهد و برای انتقال فایل باید از یک شبکه بی سیم استفاده کنید.